Opis

Jednocijevna labijalna svirala. Ima šest rupa za prebiranje (škulje, škuje) i često jednu palčanu rupu izbušenu u ravnini s prvom. Cijev je na vrhu zatvorena drvenim čepom, a ostavljen je uski kanal za zrak koji udara na brid četvrtastog otvora s gornje strane. Danas se u glazbenoj praksi u Istri koristi u puno manjoj mjeri od drugih instrumenata. Primjerci koje nalazimo u istarskim muzejima (Pazin, Labin, Poreč) govore da je izrada sopelice nekada bila naširoko rasprostranjena, osobito u središnjoj i sjevernoj Istri. 

Mjere

  • A - ukupna dužina instrumenta
  • B - dužina od brida do kraja instrumenta
  • C1 - širina donjeg dijela sopelice
  • C2 - širina gornjeg dijela sopelice
  • D1 - prosječni promjer sopelice
  • D2 - širi promjer sopelice
  • E1-E4 - udaljenosti od brida do prve rupe (E1); udaljenosti među ostalim rupama (E2-E6).
  • F - unutrašnji promjer gornjeg otvora cijevi
  • G - unutrašnji promjer donjeg otvora cijevi
  • H - promjer rupa za prebiranje 
Sopelica - shematski prikaz mjera instrumenta