Opis

Dvocijevna monoksilna labijalna svirala – izrađena iz jednog komada drva. Ima četiri rupe za prebiranje (škulje, škuje) na desnoj cijevi i tri na lijevoj, te najčešće na desnoj cijevi i palčanu rupu izbušenu u ravnini s prvom. Rijetki su primjerci s drukčijim rasporedom i brojem rupa. Svaka cijev je na vrhu zatvorena drvenim čepom, a s gornje strane ostavljen je uski kanal za zrak koji udara na bridove četvrtastih otvora. 

Mjere

  • A - ukupna dužina instrumenta
  • B - dužina od brida do kraja instrumenta
  • C - širina donjeg dijela
  • D - širina gornjeg dijela
  • E1-E4 - udaljenosti od brida do prve rupe (E1); udaljenosti među ostalim rupama (E2-E4)
  • E5 - udaljenost od brida do palčane rupe
  • F - promjer cijevi
  • G - promjer rupa za prebiranje 
Dvojnice - shematski prikaz mjera instrumenta Dvojnice - prikaz mjera za cijevi i rupa za sviranje