Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb (IEF)

Institut za etnologiju i folkloristiku jedinstveno je središte etnoloških, folklorističkih, etnomuzikoloških i srodnih znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj, pri čemu je težište na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim kritičkim istraživanjima kulture. U svojim je začecima, od osnutka 1948. godine, IEF zamišljen kao središte muzikološkog i filološkog proučavanja narodnih pjesama i plesova te usmenih književnih žanrova, no postupno će svoju djelatnost nadograditi obuhvatnijim pristupima etnografskog opisivanja i kritičkom analizom društvenog konteksta folklora.

Teorijska kretanja 1960-ih i 1970-ih godina potakla su znanstvenike lEF-a na novo razumijevanje tradicijske kulture pa su se istraživački interesi preusmjerili k transformacijama folklora unutar svakodnevice urbanih i ruralnih zajednica te u suvremenim medijima. Naime, u 1980-ima su istraživanja još uvijek usmjerena na usmenu i narodnu književnost, ali se pritom narodna drama, glazbene te običajne i svakodnevne kulturne prakse proučavaju kroz interdisciplinarne pristupe koji naglasak stavljaju na konstrukcije identiteta, rodne perspektive, performativnost, popularnu kulturu, utjecaj novih medija, kulturne inovacije, ideološku kontekstualizaciju, upotrebu i prezentaciju folklora.

 Od ranih 1990-ih istraživanja su usredotočena ponajviše na ratna iskustva, a zatim i na poslijeratno stanje. U tom vremenu dolazi i do paradigmatskog preslagivanja zahvaljujući kojem se u antropološkoj teoriji utire put otvaranju tema socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja, poput europskih integracijskih procesa, transformacija rada, migracijskih politika i praksi. Osim navedenog, danas važno mjesto zauzimaju i teme iz kulturalnih, rodnih, urbanih, prehrambenih, otočnih te sportskih studija. Suvremena folkloristička istraživanja integriraju pak nove perspektive - kulturnopovijesnu, feminističku, animalističku, psihoanalitičku i sl. - te slijedom toga u novom svjetlu proučavaju teme poput djetinjstva, smrti, svetaca, mitskih bića, pripovijedanja i sjećanja.

Etnomuzikolozi su okrenuti kulturnoantropološkim aspektima glazbenih pojava, posvećuju pozornost glazbenim identifikacijama skupina i zajednica povezanih različitim dimenzijama kolektivnih identiteta te popularnoglazbenom izričaju. Etnokoreolozi proširuju svoj fokus s ruralnih i tradicionalnih plesova i na urbane, suvremene i svakodnevne plesne događaje i izvedbe. I etnomuzikolozi i etnokoreolozi aktivno su uključeni u osmišljavanje i implementaciju programa nematerijalne kulturne baštine. Osim objavljivanja znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanja na skupovima, aktivnosti lEF-a obuhvaćaju sudjelovanje u nastavi, održavanje javnih tribina, primijenjena istraživanja, izradu ekspertiza itd. IEF je poznat i po svojoj specijaliziranoj knjižnici i dokumentaciji.

Izvor: Institut za etnologiju i folkloristiku