Sopelice

Dvojnice

Sopele

Mih i Mišnice

Ostali instrumenti

Šurle

Lovro Batel, 1982

Crteži

Iz fototeke IEF-a

Anton Peteh

Valter Primožić, ...

Questa son mi, mi...

Rufo Šepić

O dvoglasju tijes...

Bajs-Walter Macovaz

Piski

Alfonso Konović