Šurle

Ostali instrumenti

Sopelice

Dvojnice

Mih i Mišnice

Sopele

Lovro Batel, 1982

Anton Peteh

Iz fototeke IEF-a

Valter Primožić, ...

Crteži

Alfonso Konović

Piski

Dinko Zorović

Rufo Šepić

Bajs-Walter Macovaz

Questa son mi, mi...

O dvoglasju tijes...