Sopele

Šurle

Ostali instrumenti

Mih i Mišnice

Sopelice

Dvojnice

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Valter Primožić, ...

Piski

Rufo Šepić

Dinko Zorović

O dvoglasju tijes...

Bajs-Walter Macovaz

Questa son mi, mi...

Alfonso Konović