Mih i Mišnice

Sopele

Sopelice

Ostali instrumenti

Šurle

Dvojnice

Iz fototeke IEF-a

Lovro Batel, 1982

Valter Primožić, ...

Crteži

Anton Peteh

Piski

O dvoglasju tijes...

Rufo Šepić

Questa son mi, mi...

Bajs-Walter Macovaz

Dinko Zorović

Alfonso Konović