Mih i Mišnice

Sopele

Sopelice

Dvojnice

Šurle

Ostali instrumenti

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Valter Primožić, ...

Crteži

Questa son mi, mi...

Dinko Zorović

O dvoglasju tijes...

Piski

Bajs-Walter Macovaz

Alfonso Konović

Rufo Šepić