Ostali instrumenti

Dvojnice

Sopele

Šurle

Sopelice

Mih i Mišnice

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Valter Primožić, ...

Lovro Batel, 1982

Anton Peteh

O dvoglasju tijes...

Bajs-Walter Macovaz

Alfonso Konović

Rufo Šepić

Questa son mi, mi...

Piski

Dinko Zorović