Mih i Mišnice

Ostali instrumenti

Sopelice

Dvojnice

Šurle

Sopele

Crteži

Lovro Batel, 1982

Anton Peteh

Iz fototeke IEF-a

Valter Primožić, ...

Questa son mi, mi...

Piski

Dinko Zorović

Alfonso Konović

Bajs-Walter Macovaz

Rufo Šepić

O dvoglasju tijes...