Sopelice

Ostali instrumenti

Šurle

Mih i Mišnice

Dvojnice

Sopele

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Anton Peteh

Crteži

Valter Primožić, ...

Piski

Rufo Šepić

Bajs-Walter Macovaz

Questa son mi, mi...

Dinko Zorović

Alfonso Konović

O dvoglasju tijes...