Mih i Mišnice

Dvojnice

Sopelice

Ostali instrumenti

Sopele

Šurle

Lovro Batel, 1982

Crteži

Iz fototeke IEF-a

Valter Primožić, ...

Anton Peteh

Alfonso Konović

Bajs-Walter Macovaz

Questa son mi, mi...

Piski

Rufo Šepić

O dvoglasju tijes...