Dvojnice

Sopele

Sopelice

Šurle

Mih i Mišnice

Ostali instrumenti

Iz fototeke IEF-a

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Valter Primožić, ...

Crteži

Bajs-Walter Macovaz

O dvoglasju tijes...

Dinko Zorović

Piski

Rufo Šepić

Alfonso Konović

Questa son mi, mi...