Sopele

Šurle

Ostali instrumenti

Mih i Mišnice

Sopelice

Dvojnice

Lovro Batel, 1982

Crteži

Valter Primožić, ...

Anton Peteh

Iz fototeke IEF-a

Dinko Zorović

Alfonso Konović

Bajs-Walter Macovaz

O dvoglasju tijes...

Questa son mi, mi...

Rufo Šepić

Piski