Dvojnice

Sopelice

Šurle

Ostali instrumenti

Mih i Mišnice

Sopele

Lovro Batel, 1982

Valter Primožić, ...

Crteži

Anton Peteh

Iz fototeke IEF-a

O dvoglasju tijes...

Rufo Šepić

Alfonso Konović

Questa son mi, mi...

Piski

Bajs-Walter Macovaz