Ostali instrumenti

Sopelice

Sopele

Mih i Mišnice

Dvojnice

Šurle

Valter Primožić, ...

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Bajs-Walter Macovaz

Alfonso Konović

Questa son mi, mi...

Dinko Zorović

O dvoglasju tijes...

Piski

Rufo Šepić