Šurle

Mih i Mišnice

Ostali instrumenti

Dvojnice

Sopelice

Sopele

Valter Primožić, ...

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Anton Peteh

O dvoglasju tijes...

Dinko Zorović

Alfonso Konović

Questa son mi, mi...

Rufo Šepić

Piski

Bajs-Walter Macovaz