Dvojnice

Sopele

Sopelice

Ostali instrumenti

Šurle

Mih i Mišnice

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Valter Primožić, ...

O dvoglasju tijes...

Piski

Rufo Šepić

Questa son mi, mi...

Dinko Zorović

Alfonso Konović

Bajs-Walter Macovaz