Mih i Mišnice

Ostali instrumenti

Sopele

Dvojnice

Šurle

Sopelice

Anton Peteh

Valter Primožić, ...

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Rufo Šepić

Questa son mi, mi...

Alfonso Konović

Piski

Dinko Zorović

Bajs-Walter Macovaz

O dvoglasju tijes...