Sopele

Mih i Mišnice

Šurle

Ostali instrumenti

Dvojnice

Sopelice

Anton Peteh

Lovro Batel, 1982

Iz fototeke IEF-a

Crteži

Valter Primožić, ...

Dinko Zorović

Bajs-Walter Macovaz

Questa son mi, mi...

Piski

Alfonso Konović

O dvoglasju tijes...

Rufo Šepić