Priče i zvukovi instrumenata

Sopelica




Alfonso Konović svira na sopelici i priča o instrumentu.



Dvojnice




Alfonso Konović svira na dvojnicama i priča o instrumentu.



Dvojnica sopelica




Alfonso Konović o dvojnicama sopelicama. On ja sam izmislio ovaj instrument, spoj dvojnice i sopelice.



Mišnice




Alfonso Konović svira na mišnice koje je izradio.



Šurle




Alfonso Konović svira na šurlama koje izradio.



Šurle




Alfonso Konović svira na monoksilnim šurlama koje je sam izradio.