Izvori na web-u

Centar za nematerijalnu kulturu Istre

Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre osnovan je 2011. u Pićnu. Svojim se djelatnostima posvećuje istraživanju, dokumentiranju, njegovanju i populariziranju nematerijalne kulture Istre. Uspostavlja novu komunikaciju s pripadnicima lokalnih zajednica.

IEF - Institut za etnologiju i folkloristiku; Digitalni repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku jedinstveno je središte folklorističkih, etnoloških, etnomuzikoloških i srodnih znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj s težištem na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim kritičkim istraživanjima kulture.

MIMO - Musical Instruments Museums Online

MIMO je najveća baza podataka na svijetu otvorenog pristupa za informacije o muzičkim instrumentima koji se nalaze u zbirkama javnih institucija.

Europeana Music Collections; Europeana Sounds

Zbirka glazbe Europeana (The Europeana Music Collections) ujedinjuje selekciju glazbenih i notnih zapisa kao i mnogih drugih arhivskih, audio-vizualnih i bibliografskih zbirki koje se odnose na samu glazbu. Europeana Sounds projekt na različite načine i pristupe obrađuje temu zvuka.

Discoteca di stato

Discoteca di stato (Državni fonoarhiv) sakuplja, dokumentira, čuva te čini dostupnim zvučne zapise od nacionalnog značaja te izvore usmene predaje talijanske povijesti ali i zvučnu dokumentaciju međunarodne relevantnosti . Fond sadrži više od 300.000 različitih zvučnih i video zapisa. Uz to, postoji i zbirka predmeta koje se sastoji od velikog broja predmeta za reprodukciju i proizvodnju zvuka.

The Phonogrammarchiv - The Austrian Audiovisual Research Archive

Phonogrammarchiv je institut pri Austrijskoj akademiji znanosti i umjetnosti i najstariji arhiv zvučnih zapisa na svijetu. Od 2001 godine aktivnosti centra uključuju i arhiviranje i čuvanje audiovizualne građe. Osnovne aktivnosti: čuvanje, produkcija, sakupljanje i omogućavanje pristupa zvučnoj i video građi bez posebnih restrikcija.

ZRC SAZU - Inštitut za slovensko narododpisje; Glasbenonarodopisni inštitut ZRC

Institut za slovensku etnologiju jedan je od središnjih etnoloških institucija u Sloveniji. Osnovan je 1951. pri slovenskoj Akademiji znanosti i umjetnosti i kroz desetljeća posvećena je bazičnim i primijenjenim etnološkim istraživanjima, prateći suvremene etnološke metodološke pristupe i prakse. 

ICTM - The International Council for Traditional Music

ICTM je stručna organizacija čiji je cilj da se na akademskom nivou potaknu aktivnosti  istraživanja, dokumentacije, očuvanje i diseminacije rezultata usredotočenih na tradicijsku glazbu i plesove svih zemalja svijeta.

Museo degli strumenti musicali Santa Cecilia; Bibliomediateca

Muzej muzičkih instrumenata Nacionalne Akademije Sveta Cecilija sadrži jednu od najvrijednijih zbirki glazbala na području Italije. Uz dokumentarne arhive i povijesne zbirke te biblio-medijateku, izlagačka djelatnost je jedna od komplementarnih aktivnosti same Akademije.  

Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage

Centar je posvećen istraživanjima, prezentaciji, očuvanju i održavanju tradicijskih znanja i umijeća u različitim suvremenim zajednicama u SAD-u i širom svijeta.

CIMCIM - ICOM International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments

Cilj međunarodnog ICOM-ovog komiteta CIMCIM je da promovira stručne standarde u korištenju i konzervatorske poslove u muzejima i zbirkama. ideja je da CIMCIM služi kao kontakt točka i izvor za muzejske stručnjake koji rade s muzičkim instrumentima.

TradInEtno Festival

TradInEtno je festival tradicijske i etno glazbe (world music) koji se održava u gradu Pazinu od 2009.godine u srednjevjekovnom dvorcu smještenom iznad pazinske jame. Festival obuhvaća koncerte, večer folklora, glazbeni kamp, plesne i vokalne radionice, sajam tradicijskih zanata i domaće hrane, radionicu oblikovanja gline, izložbe dječjih radova, projekcije etno filmova i mnoge druge aktivnosti. Svrha festivala je promicanje i očuvanje kulturne baštine uz suvremenu interpretaciju tradicionalne glazbe.

Panphonia Istriana

PANPHONIA ISTRIANA je višegodišnji kulturološki multimedijalni projekt revitalizacije dijalektalne i glazbene baštine Istre, baziran na bogatstvu govora, dijalekata i glazbenih idioma i opće kuturološke raznolikosti Istre