Samplovi instrumenata

Sopele
Dvojnice
Mih
Šurle (Pive)
Bajs
Viulin
Dijatonska harmonika (Triestina)
Rog (pisak s dvostrukim jezičkom)
Rog (labialni)